แจกแปลนบ้านฟรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แจกแปลนบ้านฟรี ชุด ไทยช่วยไทย มีทั้งหมด 6 แบบ ออกแบบเรียบง่าย งบประมาณในการก่อสร้างน้อย

http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_disaster_1.pdf
http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_disaster_2.pdf
http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_disaster_3.pdf
http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_save_1.pdf
http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_save_2.pdf
http://subsites.dpt.go.th/construction/images/pdf/home_save_3.pdf

ข้อมูลจาก แบบแปลนก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ http://subsites.dpt.go.th/construction/index.php/2018-04-10-03-16-26

Close